Administratiekantoor Barnfield

U levert de bonnetjes en facturen, wij doen de rest

 

Overige nieuwsfeiten

ZZP'er moet zich verplicht verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid

De sociale partners hebben een akkoord op hoofdlijnen bereikt. De ruim 1 miljoen ZZP'er is Nederland moeten zich verplicht gaan verzekeren tegen (de gevolgen van) arbeidsongeschiktheid.

Om de AOV betaalbaar te houden is gekozen voor een sobere uitkering ten opzichte van werknemers in loondienst. Naar verwachting zal de premie maximaal € 200,00 bruto per maand gaan bedragen.

Begin maart 2020 zullen de plannen door de sociale partners worden gepresenteerd aan de minister van Sociale Zaken (Koolmees).

Naar verwachting gaat de nieuwe wet in/rond 2024 in.

Per 1 januari 2020 is een aantal zaken veranderd. Hier onder de belangrijkste wijzigingen.

Bijstandsregeling Bbz verandert:

Heb je financiële ondersteuning nodig en wil je een beroep doen op het Besluit bijstand verlening zelfstandigen (Bbz)? Vanaf 1 januari 2020 wordt de regeling vereenvoudigd.
De bijstandsregeling is voortaan alleen een tijdelijke ondersteuning voor ondernemers met een levensvatbaar bedrijf. Nu kunnen ondernemers vanaf 55 jaar met een niet levensvatbaar bedrijf door de regeling namelijk nog doorgaan tot aan hun pensioengerechtigde leeftijd. Terwijl het doel van de regeling is dat je doorgaat met je bedrijf totdat je de bijstandsverlening niet meer nodig hebt. Vanaf 1 januari 2020 wordt deze mogelijkheid afgebouwd.

De wijzigingen hebben geen gevolgen voor ondernemers die al gebruikmaken van de Bbz-regeling.

Kinderbijslag en kindgebonden budget:

Vanaf 2020 recht op kinderbijslag en misschien ook kindgebonden budget?
De volgende groepen ouders hebben met ingang van 2020 recht op kinderbijslag en misschien ook kindgebonden budget:

  • Ouders van kinderen van 16 en 17 jaar die een hbo- of universitaire opleiding volgen;
  • Ouders van minderjarige kinderen die een mbo-opleiding volgen en een stagevergoeding krijgen of een bijbaan hebben

Over de kinderbijslag

De kinderbijslag vanaf 1 januari 2020 is even hoog als de kinderbijslag op 1 juli 2019. Kijk op de website van de Sociale Verzekeringsbank voor de bedragen. Let op! Er zijn regels voor bijverdienen door kind(eren) van 16 jaar en ouder. 


E-mailen
Bellen
Map
Info