Administratiekantoor Barnfield

U levert de bonnetjes en facturen, wij doen de rest

De Jaarrekening

Er wordt te pas en te onpas gesproken over jaarrekening en er wordt veel gedacht dat het opstellen van een jaarrekening verplicht is als je ondernemer bent. Dat is lang niet altijd zo. Hier onder wordt enige opheldering gegeven over de jaarrekening.

 

Wat is een jaarrekening

De jaarrekening bestaat (meestal) uit 3 onderdelen.

  • De balans
  • De verlies en winstrekening
  • De toelichting

De jaarrekening beslaat een boekjaar dat meestal van 1 januari van een jaar tot en met 31 december van dat betreffende jaar loopt. Soms (bijvoorbeeld buiten Nederland) wordt een afwijkende periode genomen als boekjaar. In Amerika loopt bijvoorbeeld het boekjaar van 1 oktober tot 1 oktober.

Ook kan een verlengd boekjaar worden gehanteerd als je bedrijf bijvoorbeeld start medio december van een jaar. Het eerste boekjaar kan dan doorlopen tot en met 31 december van het jaar erop.

Het doel van een jaarrekening

In een jaarrekening wordt met name financieel teruggekeken op een bepaald jaar. Een jaarrekening geeft inzicht, maar door middel van een jaarrekening wordt ook verantwoording afgelegd.

Wanneer is een jaarrekening verplicht

Voor eenmanszaken is het niet verplicht een jaarrekening op te (laten) stellen. De eenmanszaak hoeft namelijk niet te deponeren bij de Kamer van Koophandel en er zijn ook geen aandeelhouders aan wie verantwoording moet worden afgelegd. Wel moet er voor de eenmanszaak een Verlies en Winstrekening worden opgesteld. Die is namelijk nodig om de winst uit onderneming ten behoeve van de aangifte inkomstenbelasting vast te stellen. Een balans is niet nodig, maar bijna onmisbaar om de aangifte inkomstenbelasting correct in te vullen. Ook is op de balans de financiële positie van de onderneming gemakkelijk af te lezen.

 

Voor de volgende rechtsvormen is het wel verplicht een jaarrekening op te stellen en te deponeren:

-         Een BV (Besloten Vennootschap)

-         Een NV (Naamloze Vennootschap)

-         Een Coöperatie

-         Een Vereniging

-         Een Stichting

 

Afhankelijk van de rechtsvorm en grootte zijn er afwijkende publicatieverplichtingen.

Als je als ZZP’er werkt vanuit een BV, dan is er meestal sprake van een micro onderneming en is het deponeren van een vereenvoudigde balans verplicht. Naar mate de onderneming groter wordt, bijvoorbeeld qua balanstotaal, qua aantal personeelsleden of qua winst, dan neemt de hoeveelheid informatie die verplicht moet worden gedeponeerd (gepubliceerd) toe.

 Onze dienstverlening

Bij al onze pakketten maakt een Balans en een Verlies en Winstrekening onderdeel uit van de dienstverlening. De balans en de verlies en winstrekening wordt verwerkt in de aangifte inkomstenbelasting (bij eenmanszaak en VOF) of in geval van een BV in de aangifte vennootschapsbelasting en de publicatiestukken.  

Wilt u meer weten over onze dienstverlening, neem dan contact met ons op. Dat kan op de volgende manieren:

info@administratiekantoorbarnfield.nl

CONTACT

Of u kunt ons bellen op nummer 06-41681871 of 0345-849698


E-mailen
Bellen
Map
Info