Administratiekantoor Barnfield

U levert de bonnetjes en facturen, wij doen de rest

24-05-2023 ZZP in de zorg hoe zit het nu precies met BTW?


Omdat je als zzp’ er zelf verantwoordelijk bent voor de juistheid van je factuur en als onderdeel daarvan de BTW, is het noodzakelijk dat je weet hoe de vork in de steel zit en wanneer je wel en wanneer je geen BTW in rekening moet brengen.
Hier onder zal ik proberen een en ander te verduidelijken.
Allereerst de hoofdregel:
Je bent ondernemer voor de btw als je zelfstandig een beroep of bedrijf uitoefent.
Als je een eenmanszaak of VOF hebt, dan ben je in principe ondernemer voor de btw. Dat geldt ook wanneer je jezelf vanuit een BV verhuurt.

Wanneer je geen ondernemer bent voor de inkomstenbelasting, kun je dat wél zijn voor de btw (omzetbelasting). Dat is bijvoorbeeld het geval als je zonnepanelen op het dak van je huis hebt.
Indien je als ondernemer voor de omzetbelasting wordt gezien, krijg je een BTW nummer, ook als je dienstverlening vrijgesteld is van BTW.

We krijgen vaak te horen “ik ben vrijgesteld voor de BTW” omdat ik in de zorg werk. Dat is onjuist, omdat je als mens of ondernemer niet vrijgesteld kunt worden voor de BTW (met uitzondering van de KOR, zie kader).
Ook al ben je bijvoorbeeld verpleegkundige of verzorgende IG, dan kunnen je diensten zijn vrijgesteld, maar dan nog kan het voorkomen dat je in bepaalde situaties wel met BTW moet factureren (en dan moet ook deze BTW worden aangegeven en afgedragen).
De belastingdienst licht het als volgt toe: “Medische handelingen die gericht zijn op de persoonlijke gezondheidskundige verzorging van de mens zijn vrijgesteld van btw.” Ook belangrijk is of de zorg een zorgindicatie besluit heeft. Meer hierover is te vinden op de website van de belastingdienst.
Jij bent dus niet vrijgesteld, maar het kan wel zijn dat je diensten zijn vrijgesteld.
Als je diensten zijn vrijgesteld, dan kan het zijn dat de belastingdienst je vrijstelt van de verplichting tot het doen van Btw-aangifte, maar dat is wat anders. Dit is meer om administratieve lasten te verlichten (niet elke keer een nul aangifte hoeven doen).
Echter, du moment dat je wel BTW aan je klant moet berekenen, dan moet je de vrijstelling tot het doen van aangifte op laten heffen en alsnog BTW aangifte doen.
De enige manier om vrijgesteld te zijn van BTW als ondernemer is als je gebruik maakt van de kleineondernemersregeling (KOR). De kleineondernemersregeling (KOR) is een vrijstelling voor de omzetbelasting. Omzetbelasting wordt ook wel btw genoemd. Je mag de KOR in elke rechtsvorm gebruiken als je omzet onder de 20.000 euro per jaar blijft. De KOR geeft alleen vrijstelling voor de omzetbelasting.


Wanneer factureer je de zorg diensten zonder BTW?

Als je als ZZP’ er werkzaamheden verricht die vrijgesteld zijn (zoals verpleegkundige of verzorgende diensten in de individuele gezondheidszorg (IG)) én je opdrachtgever is de zorginstelling.

Er is sprake van een opdrachtovereenkomst tussen de ZZP’er in de zorg en de zorginstelling.
Je factureert aan de zorginstelling dan zonder BTW.
Een aantal ZZP’ ers komen aan hun opdracht via een bemiddelingsbureau.

Als er sprake is van zuivere bemiddeling, dan factureer je jouw diensten zonder BTW en krijgt (meestal) betaald door de zorginstelling. Het bemiddelingsbureau is dan niet jouw opdrachtgever!
Bij zuivere bemiddeling factureert het bemiddelingsbureau haar diensten (bemiddeling fee of marge) met 21% BTW aan de eindklant (zorginstelling) of aan jou, dit hangt af van de afspraken.

Wanneer factureer je de zorgdiensten dan met BTW?

Als er echter sprake is van het zogenaamde tussenkomst model, dan moet je jouw diensten met BTW factureren.
Werken via een bemiddelingsbureau met ‘tussenkomst‘. Dan alsnog BTW plichtig!!
Dit heet werken via ‘het tussenkomst model’ of gewoon via ‘tussenkomst.
Een zorginstelling gaat de opdrachtovereenkomst aan met het zorgbemiddelingsbureau en niet met ZZP’er in de zorg. Daarnaast is er een opdrachtovereenkomst tussen het bemiddelingsbureau en de ZZP’er in de zorg. Jij krijgt dan dus de opdracht via een bemiddelaar. Het bemiddelingsbureau is dan dus jouw opdrachtgever en dan ontstaat er dus geen opdrachtrelatie tussen jou en de zorginstelling waar jij de opdracht uitvoert.
Jij factureert in deze situatie aan het bemiddelingsbureau en zij betalen je uit MET omzetbelasting (BTW), althans dat moeten ze doen. Een bemiddelingsbureau is namelijk BTW plichtig en de dienst die zij dan leveren is ‘ter beschikking stellen van werk’. Dus BTW belast.
Het tussenkomst model is bijvoorbeeld van toepassing als het bemiddelingsbedrijf jouw uurtarief verhoogt met hun marge en het geheel aan de zorginstelling factureert.
Bijvoorbeeld, jouw uurtarief is € 40.00, hun marge is € 5.00 per uur, de bemiddelaar factureert € 45.00 plus 21% BTW aan de zorginstelling.

Het is erg complex, maar het niet goed factureren kan vergaande gevolgen hebben,.
Als je namelijk zonder BTW hebt gefactureerd en het blijkt achteraf dat je met BTW had moeten factureren, dan kun je alsnog 21% van je omzet afdragen. Indien je ten onrechte de btw-vrijstelling toepast kun je een naheffingsaanslag van de Belastingdienst verwachten. Tevens kan de Belastingdienst dan een boete opleggen, omdat je de omzetbelasting niet hebt afgedragen terwijl je dat wel had moeten doen.
Voor het bemiddelingsbureau maakt het overigens niet uit. Als jij aan hun factureert met BTW, dan kunnen ze deze BTW gewoon terugvorderen op hun BTW aangifte.
Dus als je voor een ZZP bemiddelingsbureau werkt, let dan goed op!
Veel ZZP zorgverleners gaan er namelijk van uit dat zij altijd vrijgesteld zijn, dat is NIET het geval! Werk je via bemiddeling, let dan even goed op!

Reverse billing
Wat je de laatste jaren veel ziet is dat er wordt gewerkt met reverse billing. Dat houdt in dat de opdrachtgever zelf “ jouw” factuur maakt en deze ook vrij snel daarna aan je uitbetaalt. Je hoeft (ogenschijnlijk) niets te doen.
Let juist in deze gevallen goed op. Jij als ZZP’ er blijft zelf verantwoordelijk voor de juistheid van je facturen ook al maak je ze zelf niet.
Met name de grote detacheerders en bemiddelaars zullen het in de regel goed hebben uitgezocht en geregeld. Dat wil niet zeggen dat je niet moet controleren of er wel of niet terecht BTW of juist geen BTW wordt gefactureerd. Het hangt namelijk van de afspraken af tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, waarbij het kan zijn dat bij het ene project je zonder BTW factureert en bij het andere je met BTW moet factureren.
Bij kleinere bemiddelaars is het zeker goed opletten. Het is complex en ik heb er al een aantal aan de telefoon gehad die geen idee hebben waar ze mee bezig zijn en hoe de wetgeving in elkaar zit. Als het fout gaat, hebben zij er geen last van, jij wel!

Wat te doen:
Allereerst moet je vaststellen met wie je een overeenkomst hebt gesloten, met andere woorden wie is jouw opdrachtgever. Dan nog iets heel belangrijks, wat is nu precies de dienst die aan de opdrachtgever wordt geleverd. Beoordeeld moet worden of de dienst die je verricht wordt gezien als ‘het ter beschikking stellen van arbeid’ (belast met btw) of als ‘aanneming van werk’ (vrijgesteld van btw als je aan de voorwaarden voldoet). Daarbij is bepalend wat onder meer de contractuele voorwaarden tussen jou en je opdrachtgever zijn. Als jouw opdrachtgever de zorginstelling is, dan is er in de meeste gevallen niets aan de hand, dat kun je zonder BTW factureren. Als jouw opdrachtgever een bemiddelingsbureau is, dan is er waarschijnlijk sprake van BTW-plicht. Per situatie / opdracht moet beoordeeld worden of er wel of niet met BTW moet worden gefactureerd. Als je voor 1 bemiddelaar meerdere opdrachten bij verschillende zorginstellingen uitvoert, moet per opdracht de wijze van factureren worden bepaald.
Dat houdt in dat per opdrachtgever vast moet worden gesteld wie de opdrachtgever is en wat de feitelijke dienstverlening inhoudt.
Als het op basis van alle informatie niet duidelijk is of er wel of niet met BTW moet worden gefactureerd, dan kan het worden voorgelegd aan de belastingdienst (vooroverleg).


25-11-2022 Overstappen naar een andere boekhouder.

Als je plannen hebt om over te stappen naar een andere boekhouder / administratiekantoor, dan is dit het moment! Omdat de boekhouding per belastingjaar (bijna altijd een kalenderjaar) wordt bijgehouden, is het het makkelijkste en het voordeligste om per 1 januari over te stappen. De vorige boekhouder kan het jaar 2022 nog afmaken en de nieuwe boekhouder doet de administratie en aangiftes vanaf 01-01-2023.

Als je niet tevreden bent met de huidige boekhouder, of je vindt de prijs te hoog, laat het ons weten. Wij maken de overstap gemakkelijk door onze overstapservice. Als je in zee gaat met Administratiekantoor Barnfield, regelen wij de overdracht van de administratie. het enige wat jij moet doen is de vorige boekhouder laten weten dat je per 1 januari 2023 overstapt.


01-1-2022 FOR wordt per 01-01-2023 afgeschaft!

Veel ondernemers maken gebruik van de FOR. FOR is een afkorting voor fiscale oudedagsvoorziening. De FOR houdt in het kort in dat een deel van je winst (ongeveer 10%) in het belastingjaar waarover aangifte wordt gedaan, niet wordt belast, maar pas wordt belast als je met pensioen bent / gaat. Omdat je dan waarschijnlijk een lager inkomen hebt, is de belastingdruk lager en betaal je uiteindelijk over dat deel van de winst per saldo minder belasting. De FOR wordt afgeschaft per 01-01-2023. Alles wat tot en met 31-12-2022 is opgebouwd, valt onder de oude regeling.


18-10-2022 Verplicht aangesloten bij een bedrijfspensioenfonds?

Voor sommige ZZP' ers geldt dat ze verplicht zijn aangesloten bij een bedrijfspensioenfonds.

Wanneer ze dit niet bij de start van hun onderneming doen, dienen ze de pensioeninleg alsnog met terugwerkende kracht te betalen.
Het geldt voor de volgende zzp’ers:
• Schilders
• Glaszet- en afwerkingsbedrijven
• Natuursteenbedrijven
• Afbouwbedrijven en stukadoors
• Huisartsen
• Fysiotherapeuten
• Tandartsen
• Medisch specialisten
• Verloskundigen
• Dierenartsen en apothekers
• Notarissen
• Loodsen en roeiers in het Rotterdams havengebied

Als je niet bij deze beroepsgroepen hoort, ben je niet verplicht een pensioen op te bouwen, maar het is wel verstandig om te doen.
Hoe kom je er achter wat voor jou geldt?

Sta je bij de Kamer van Koophandel (KvK) ingeschreven onder de SBI code:
4331     Stukadoren
4332    Bouwtimmeren
4333    Afwerken van vloeren en wanden
4334    Schilderen en Glaszetten

Dat geldt voor jou (hoogstwaarschijnlijk) dat je verplicht bij het Bedrijfspensioenfonds (in dit geval Schilders) bent aangesloten.

het beste kun je contact met het BPF opnemen om een en ander te bespreken.

Als achteraf namelijk blijkt dat je toch aangesloten had moeten zijn kun je voor een nare verrassing komen te staan. De aansluiting gebeurt bijna altijd met terugwerkende kracht.

01-10-2022 onbelaste reiskostenvergoeding gaat omhoog!

Per 01-01-2023 mag je als werkgever maximaal 21 eurocent per kilometer aan je werknemers vergoeden. Tot 01-01-2023 is dat 19 cent per kilometer.

Als je meer vergoedt, wordt het meerdere gezien als loon, waarover sociale lasten en belasting geheven wordt.

Voor ondernemers die ondernemers zijn voor de inkomstenbelasting (dus bijvoorbeeld ZZP' ers of freelancers, maar ook ondernemers met een eenmanszaak of VOF met personeel) kunnen voor de zakelijke ritten bij hun eenmanszaak per 01-01-2023 21 cent per km als kosten opvoeren. Daarover hoeft dus geen inkomstenbelasting afgedragen te worden


08-11-2021 Hoeveel moet ik reserveren voor de belastingen?

Met regelmaat wordt de vraag gesteld "hoeveel moet ik apart zetten voor de belastingen"?

Omdat je als ondernemer met een eenmanszaak of VOF zelf de inkomstenbelasting moet afdragen is in de meeste gevallen niet elke euro die je aan omzet maakt ook netto inkomen. Hoeveel procent van je omzet moet je dan opzij zetten? dat hangt sterk af van de hoogte van je winst en je persoonlijke situatie. Daarnaast maakt het ook nog uit of je wel of geen BTW bij je klant in rekening brengt en of de BTW misschien verlegd is.

Om te beginnen de BTW:

Als je BTW-belaste diensten levert en je hebt de BTW niet verlegd zoals bijvoorbeeld in de bouwnijverheid veel gebeurt, dan moet die btw na afloop van elke periode (meestal kwartaal) worden afgedragen. De meeste diensten zijn belast met 21% BTW. Van elke euro die door jouw klant aan je wordt overgemaakt moet je ongeveer 17% opzij zetten om straks aan de belastingdienst af te dragen. Natuurlijk mag je de BTW op zakelijke uitgaven ook weer terugvragen, dus als dat bij jou het geval is, dan is het percentage wat lager. Wil je op safe spelen, zet dan 17% opzij. Als je dan toch BTW op je kosten kunt terugvragen, dan heb je na het kwartaal een meevallertje.

Voor de inkomstenbelasting ligt het wat gecompliceerder. De inkomstenbelasting is namelijk geen vast percentage van je omzet. De belastingdruk is voor iedereen verschillend en hangt af van vele factoren. Hier onder enkele factoren die van belang zijn voor het bepalen van dat percentage:

 • De hoogte van je winst
 • Of je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting
 • of je wel of niet voldoet aan het zogenaamde urencriterium (1225 uur)
 • Of je wel of geen starter bent
 • Of je wel of geen gebruik maakt van de FOR (fiscale oudedagsreserve)
 • of je een auto van de zaak hebt
 • De op jou van toepassing zijnde heffingskortingen
 • etc.

Wat voor jou het percentage is, is dus maatwerk en moet aan de hand van jouw situatie berekend worden.


In onderstaande tabel is een indicatie gegeven waarbij de volgende factoren aan de orde zijn:

 • Je bent ondernemer voor de inkomstenbelasting
 • Je hebt geen recht (meer) op startersaftrek
 • De winst is de omzet na aftrek van kosten
 • Er is geen auto van de zaak
 • Je voldoet aan het urencriterium en besteedt dus meer dan 1225 uur per jaar aan je onderneming
 • Je hebt recht op de algemene heffingskorting en arbeidskorting.
 • er is geen rekening gehouden met aftrekposten zoals hypotheekrenteaftrek
 • Het betreft de percentages voor het jaar 2022

Winst

IB/PVV en inkomensafhankelijke bijdrage ZVW

In procenten

Maandelijks bedrag te reserveren voor de IB/PVV en ZVW

10.000

175

1.75%

14

15.000

410

2.7%

34

20.000

650

3.3%

55

25.000

900

3.6%

75

30.000

1.700

5.7%

140

35.000

3.600

10.3%

300

40.000

6.000

15%

500

45.000

8.300

18.5%

690

50.000

10.600

21.%

885

55.000

13.000

23.6%

1.085

60.000

15.400

25.7%

1.280

70.000

20.200

29%

1.700

80.000

25.700

32%

2.140

90.000

30.900

34.3%

2.575

100.000

35.800

35.8%

2.985Aan bovenstaande percentages en bedragen kunnen geen rechten worden ontleend. Het is een indicatie. 

Als je precies wil weten welkbedrag jij maandelijks opzij moet zetten om niet elk jaar onaangenaam verrast te worden van een hoogte aanslag inkomstenbelasting, neem dan contact met ons op.

Met vriendelijke groet 

Administratiekantoor Barnfield


 E-mailen
Bellen
Map
Info