Administratiekantoor Barnfield

U levert de bonnetjes en facturen, wij doen de rest

Zonnepanelen 

Je ziet steeds meer huizen met zonnepanelen op het dak. De reden waarom mensen de keuze maken om te investeren in zonnepanelen kan zijn dat men een bijdrage wil leveren aan verbetering van het milieu, het optimaliseren van het energielabel van hun huis of waardevermeerdering van hun huis, maar in de meeste gevallen om het financieel rendement.

De verkopers van zonnepanelen beloven u een rendement van 12% tot 14% en een terugverdientijd van 7 jaar. Er zijn zelfs voorbeelden van een rendement van 25% oftewel een terugverdientijd van 4 jaar!

Wij hebben voor u onderzocht hoe het financieel werkelijk zit en komen tot de conclusie dat het investeren in zonnepanelen financieel helemaal niet altijd aantrekkelijk is. Sterker nog, in een aantal gevallen haalt u helemaal geen rendement en kost het u alleen maar geld.

Wilt u meer weten over de financiële en fiscale aspecten van het investeren in zonnepanelen en bent u benieuwd naar de werkelijke terugverdientijd lees dan dit artikel.

Hoe werkt het in de grote lijn?

Het gaat zoals gezegd bij de meeste mensen in hoofdzaak om het financiële voordeel. Een gemiddeld huishouden verbruikt jaarlijks ongeveer 3500 KWh aan stroom. Uitgaande van een tarief inclusief belastingen van €0.20 per KWh kost dat ongeveer € 700.00 per jaar. (daarbovenop betaalt u afhankelijk van de leverancier ongeveer nog €300.00 per jaar aan vaste leveringskosten en netbeheerkosten) 

Om ongeveer 3500 KWh op te wekken met zonnepanelen moet de capaciteit van uw panelen goed zijn voor ongeveer 4100 KWh. Dit omdat de zonnepanelen (rekening houdend met ons klimaat) een rendement hebben van ongeveer 85%. Er zijn in dit voorbeeld ongeveer 12 panelen met een 330 WP vermogen nodig om op een netto van 3500 KWh uit te komen.

De aanschaf en het laten monteren en installeren van 12 van deze zonnepanelen kost  ongeveer € 6.000,00 inclusief BTW. De hoogte van deze investering is afhankelijk van onder meer kwaliteit, merk, vermogen en de leverancier/monteur. De ene is nu eenmaal wat duurder dan de ander. 

Subsidie op zonnepanelen?

De landelijke overheid verstrekt sinds 2013 geen subsidie meer op zonnepanelen. Wél is er de mogelijkheid om de betaalde BTW terug te vorderen.

Het terugvorderen van BTW mag alleen als je ondernemer bent. Dat komt goed uit, want u bent namelijk energieleverancier geworden! Bij het onderdeel BTW wordt hier verder op ingegaan.

De achterliggende gedachte is natuurlijk om (op groene wijze) zelf uw energie op te wekken, waardoor u met uw investering bespaart op uw energiekosten.

Zonnepanelen en teruggave BTW

De BTW op de investering in zonnepanelen is terug te vorderen van de belastingdienst, maar hoe zit dat in elkaar? Allereerst is er een verschil tussen geïntegreerde en niet geïntegreerde panelen. Niet geïntegreerde zonnepanelen worden alleen gebruikt om stroom op te wekken en hebben niet de (neven) functie om te dienen als dakbedekking. Voor deze niet geïntegreerde zonnepanelen mag u alle BTW op de investering terugvorderen. Bij geïntegreerde zonnepanelen (indak of voldak systemen) mag u, als u particulier bent, 1/3 van de BTW op de investering terugvragen. 

De belastingdienst gaat ervan uit dat 50% van de functie van het indak of voldak systeem dienst doet als dakbedekking en de andere 50% van het systeem tot functie heeft stroom op te wekken. In de praktijk wordt ongeveer 1/3e van de opgewekte stroom zelf verbruikt (hiervoor hebt u geen recht op BTW aftrek) en 2/3e deel wordt teruggeleverd aan de energiemaatschappij. Aan BTW mag (2/3 deel van de investering x 50% =) 1/3 deel worden teruggevraagd. Als u vanuit de onderneming kiest voor een indak of voldak systeem, dan moet u op basis van uw eigen feiten en situatie berekenen hoeveel BTW u mag terugvorderen.

Bij het onderstaande is uitgegaan van niet geïntegreerde zonnepanelen.

Stel de investering (aanschaf zonnepanelen en installatie) bedraagt € 6.000.00 inclusief BTW. 

Van deze €6.000,00 is € 1.040.00 BTW. Dit bedrag krijt u terug van de belastingdienst.

Er zijn vier mogelijke situaties denkbaar:

1.  U bent geen ondernemer en uw partner ook niet

2.  U bent ondernemer en heeft een eenmanszaak en uw partner is geen ondernemer

3.  U bent ondernemer en heeft een eenmanszaak en uw partner is ook ondernemer

4.  U bent ondernemer en u heeft een BV (of VOF)

Hier onder worden alle vier situaties uitgelegd.

U bent geen ondernemer en uw partner ook niet

Omdat u leverancier van energie bent meldt zich aan als ondernemer voor de BTW bij de belastingdienst. Dit kan door middel van een speciaal voor deze situatie ontwikkeld formulier.

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/opg_zonnepaneelhouders_on0401z4fol.pdf

Zodra de belastingdienst u hebt aangemerkt als ondernemer voor de BTW, kunt u middels een BTW aangifte de BTW op de aanschaf van de zonnepanelen terugvorderen.  In het jaar waarin u investeert in de zonnepanelen, moet u over de energielevering BTW afdragen. Dat heeft de belastingdienst versimpeld door te werken met forfaitaire bedragen. De forfaitaire bedragen zijn overigens in de regel gunstiger dan de werkelijke bedragen, dus die kunt u het beste gebruiken.

Om te voorkomen dat u telkens de BTW moet afdragen over de stroom die u terug levert, kunt u het best gebruik maken van de kleine ondernemers regeling (KOR).

Voor het jaar ná de aanschaf moet u aan de belastingdienst, tijdig voor aanvang van dat jaar, kenbaar maken dat u deel wilt nemen aan de (nieuwe) KOR-regeling. Ook dat kan op het formulier (zie onderstaande link) worden aangegeven.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/hoe_werkt_de_btw/nieuwe-kleineondernemersregeling/?utm_campaign=kor&utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_content=kleineondernemersregeling

Deze regeling heet officieel “Omzet gerelateerde vrijstelling omzetbelasting” (OGVO) en is in de plaats gekomen van de oude KOR. Door gebruik te maken van deze regeling hoeft u geen BTW meer af te dragen. Pas op met het toepassen van de KOR regeling. U zit er namelijk gelijk minimaal 3 jaar aan vast. Als u binnen 3 jaar een nieuwe investering in zonnepanelen zou willen doen, dan kunt u, als de KOR van toepassing is, de BTW niet meer terugvorderen op de tweede investering. 

Als u plannen heeft om bijvoorbeeld binnen 3 jaar ZZP’er te gaan worden, dan is het misschien raadzaam om uw partner (indien van toepassing) de BTW ondernemer te laten worden voor de zonnepanelen. Uw partner kan dan gebruik blijven maken van de KOR. U zal met uw omzet mogelijk boven de grens van € 20.000,00 per jaar uitkomen, waardoor de KOR wordt stopgezet en u over de terug levering van energie ineens wel BTW moet gaan afdragen. 

U bent ondernemer en heeft een eenmanszaak en uw partner is geen ondernemer

Als u al ondernemer bent, maar uw partner niet, dan is het waarschijnlijk interessanter om uw partner aan te melden als ondernemer voor de BTW in verband met de zonnepanelen.

Als uw omzet meer bedraagt dan € 20.000.00 per jaar, dan kunt u geen gebruik maken van de KOR. Dat betekent dat u over de terug levering van energie BTW moet afdragen. Omdat uw partner wel aan de voorwaarden voldoet, kan hij/zij wel gebruik maken van de KOR en BTW vrijstelling verkrijgen. Voorwaarde is dat de energierekening en de factuur van de zonnepanelenleverancier dan ook op de naam van de partner moet staan.

U bent ondernemer bent en u heeft geen partner dan wel uw partner is ook ondernemer

In deze situatie zal bekeken moeten worden of het wel of niet uitmaakt bij wie de zonnepanelen “ondergebracht” kunnen worden. 


U bent ondernemer en u heeft een BV

U heeft dan de keuze of u de zonnepanelen privé neemt of ze op de zaak zet.

In het eerste geval bent u particulier en gelden dezelfde regels als eerder beschreven bij particulier.

Als u ervoor kiest om de zonnepanelen zakelijk aan te schaffen, dan gaat uw BV de investering aan, mag de BV de BTW terugvorderen (tenzij natuurlijk de BV onder de KOR regeling valt) en neemt u als privépersoon stroom af van uw BV. Over deze levering moet uw BV BTW in rekening brengen en afragen op de reguliere wijze.

Belangrijk is dat Handelingen tussen de BV en de DGA net als alle andere handelingen van de BV zakelijk dienen te zijn. Dat betekent dat uw BV u als particulier niet mag bevoordelen. Elke handeling moet gelijk zijn aan een handeling voor een willekeurige derde.

De belastingdienst controleert hier steeds vaker op.

 

Herzieningsregeling

Met ingang van 01-01-2020 is de nieuwe kleine ondernemersregeling 2020 van kracht. De BTW teruggave op de zonnepanelen verandert niet. De wetswijziging zit in de ontheffing die na de teruggave aangevraagd moet worden.

Door een beroep te doen op de nieuwe KOR 2020 zal jaarlijks een deel van de BTW op de factuur van de zonnepanelen terugbetaald moet worden. Het deel dat terugbetaald moet worden bedraagt 20% per jaar. Deze regeling gaat van start na het jaar van aanschaf en loopt gedurende 4 jaar door.

Drempel

Er is echter ook een drempel van € 500,-. Indien jaarlijks minder dan € 500,- BTW terugbetaald dient te worden, dan hoeft bij een beroep op de nieuwe Kleine Ondernemersregeling geen BTW terugbetaald te worden.

Bij investeringen onder €11.904.00 verandert er niets ten opzichte van de oude situatie.

Als de investering in niet geïntegreerde zonnepanelen echter meer bedraagt dan €11.904.00, dan moet bij het gebruik maken van de KOR jaarlijks 20% van de terggevorderde BTW worden terugbetaald! Daarom is het bij investeringen groter dan dat bedrag maar de vraag of de KOR wel de meest gunstige oplossing is. Daarbij moet rekening gehouden worden met het feit dat na aanmelding voor de KOR er een lock-up is van 3 jaar. Dat betekent dat de KOR minstens 3 jaar van toepassing blijft, tenzij niet meer aan de voorwaarde wordt voldaan. Dat is bijvoorbeeld het geval als de omzet in een jaar meer dan € 20.000.00 gaat bedragen.

Wanneer na 1-1-2020 afstand wordt gedaan van de nieuwe KOR 2020 kan gedurende 3 jaar niet opnieuw een beroep op deze regeling worden gedaan. Dit betekent dat gedurende 3 jaar over de opgewekte energie BTW afgedragen dient te worden. Het forfait is niet van toepassing, dus zal een BTW administratie bijgehouden moeten worden. De BTW teruggave op een uitbreiding wordt daardoor minder interessant. Al met al een complexe situatie.

 

Salderingsregeling

De salderingsregeling is een regeling die dient ter bevordering van het investeren in duurzame energie.

Nu de zonnepanelen steeds goedkoper worden, heeft de overheid besloten de salderingsregeling op en na 2023 geleidelijk af te bouwen tot 2031. In 2031 is de salderingsregeling geheel verdwenen.

 

Wat houdt de salderingsregeling in?

Als u zonnepanelen heeft wekt u zelf energie op. Daarnaast verbruikt u zelf ook energie. Dat loopt echter niet altijd gelijk. Op een zonnige dag genereert u waarschijnlijk meer energie dan dat u zelf verbruikt. Deze energie wordt dan teruggeleverd aan de energiemaatschappij. Op een andere dag verbruikt u misschien meer energie dan dat u opwekt. Die energie “koopt” u dan weer van de energiemaatschappij.

Het probleem bij energie is dat het opgeslagen moet worden om het op een ander moment te gebruiken dan dat het is/wordt opgewekt. Dat opslaan van energie gebeurt in batterijen of accu's. Vanwege de salderingsregeling is en was het opslaan van energie door de particulier niet nodig. Nu de salderingsregeling wordt afgebouwd zal waarschijnlijk meer worden geïnvesteerd in de ontwikkeling van energie opslagmogelijkheden.

Op dit moment wordt per jaar bekeken hoeveel energie u heeft opgewekt en hoeveel u heeft verbruikt. Het verbruik en het opgewekte wordt met elkaar gesaldeerd (oftewel verrekend). Afhankelijk van de hoeveelheid door u opgewekte energie moet u aan het eind van het jaar wat bijbetalen of u krijgt wat terug van de energiemaatschappij. Omdat de salderingsregeling vanaf 2023 wordt afgebouwd, krijgt u voor de terug levering van energie steeds minder terug.

De hoogte van de terugleververgoeding voor uw zonnepanelen verschilt per energieleverancier. Hoeveel u ontvangt, staat in uw energiecontract. Uw leverancier wil natuurlijk precies weten hoeveel kilowatt u teruglevert. Daarom bent u verplicht een bruto-productiemeter, ook wel teruglevermeter, te laten plaatsen. Deze elektriciteitsmeter registreert nauwkeurig hoeveel stroom uw zonnepanelen opwekken en hoeveel u teruggeeft aan het net. Ook goed om te weten voor uzelf!

Terugverdientijd zonnepanelen

Internet staat vol met advertenties over een terugverdien tijd van ongeveer 7 jaar voor zonnepanelen. Terugverdienperiodes van 4 jaar worden ook al genoemd. Dat klopt naar onze mening niet en zal hier onder worden toegelicht.

Berekening terugverdientijd

Een installatie met 12 zonnepanelen van 330 WP levert in een jaar ongeveer 12 x 330 x 85% = 3366 KWh aan stroom op. Dat is genoeg om een gemiddeld huishouden een jaar lang van stroom te voorzien.

U investeert uw spaargeld in bovenstaande 12 zonnepanelen. De investering exclusief BTW bedraagt €5.040,00.

10 jaar na de aanschaf van de installatie moet de omvormer worden vervangen. Deze omvormer heeft namelijk een technische levensduur van ongeveer 10 jaar. De omvormer plus de installatie ervan kost plus minus € 1.200,00.

20 jaar na de aanschaf van de installatie moet de omvormer wederom worden vervangen.

Er komt dan nog eens € 1.200,00 aan investering bij. In beide gevallen is (tenzij de belastingwetgeving verandert) de BTW terug te vorderen.

Over de gehele 25 jaar bedraagt de investering exclusief BTW ongeveer € 7.000,00.

Opbrengst

Hier onder de opbrengst per jaar over een periode van 25 jaar waarbij jaar 1 het jaar 2020 is. 

 

 


Zoals in de grafiek goed te zien is, bedraagt de opbrengst per jaar vanaf jaar 4 (2023) steeds minder. Dit wordt veroorzaakt door de afbouw van de salderingsregeling.

Er is rekening gehouden met een terugleververgoeding van €0.205 per KWh.

Voor het deel dat niet (meer) onder de salderingsregeling valt, is uitgegaan van een terugleververgoeding van €0,07 per KWh. Hoeveel dit werkelijk zal zijn hangt af van onder meer met welke energieleverancier u zaken doet. De minister heeft gesteld dat het een redelijke vergoeding moet zijn en zal er nog nadere regels voor opstellen. Waarschijnlijk zal de terugleververgoeding tussen € 0,04 en € 0,12 komen te liggen. 

Terugverdientijd en rendement

De technische levensduur van zonnepanelen bedraagt naar schatting 25 jaar. De omvormer moet zoals eerder gezegd na ongeveer 10 jaar worden vervangen. Hier onder in een grafiek de kosten versus de opbrengsten in de periode vanaf aanschaf tot 25 jaar.Daar waar de blauwe lijn (opbrengsten) onder de oranje lijn zit, zijn de opbrengsten minder dan de kosten. Pas als de blauwe lijn boven de oranje lijn komt verdient u geld.

Zoals uit de grafiek blijkt vallen de opbrengsten behoorlijk tegen. Hier onder nog even sec de opbrengsten in de tijd.


Pas na 9 jaar heeft u de investering terugverdiend, maar heeft u nog steeds geen geld verdiend.

Door de investering in een nieuwe omvormer wordt het rendement in jaar 10 weer negatief (verlies). Pas vanaf jaar 11 begint u weer geld te verdienen.

Na 15 jaar heeft u in totaal pas € 1.000,00 verdiend en na 19 jaar heeft u in totaal ongeveer € 2.000,00 met uw investering verdiend. Dat is een jaarlijks rendement van €2.000,00 / 19 = €105.00 per jaar! Dat is nog niet eens 2%!!!

Bij de berekeningen is geen rekening gehouden met het feit dat u op uw spaargeld in die 19 jaar waarschijnlijk wel gemiddeld 2% rente kunt ontvangen. De opbrengst van spaargeld (rente) moet afgetrokken worden van bovenstaand rendement, waardoor er eigenlijk ook na 19 jaar niets overblijft.

  • Als u geld moet lenen om de zonnepanelen aan te schaffen, dan zal de te betalen rente een dusdanige extra kostenpost zijn dat van enig positief rendement geen sprake meer zal zijn.
  • Omdat de zonnepanelen op uw dak liggen worden ze vuil. Het rendement neemt af als de panelen vuil zijn, hetgeen ook logisch is. U kunt ze zelf schoonmaken, dan heeft u weinig tot geen kosten. Als u ze moet laten schoonmaken, dan zal dit extra kosten met zich meebrengen waar in de berekening geen rekening is gehouden. Ook is  geen rekening gehouden met de kosten van eventuele storingen en onderhoud..
  • Verder zal waarschijnlijk een meter met een dubbel telsysteem verplicht worden gesteld. Of en wat u daarvoor moet betalen is niet bekend en daarom buiten deze berekeningen gehouden.
  • Ook is geen rekening gehouden met eventuele stijging van de energieprijzen. Een substantiële stijging van de energieprijzen heeft een positief effect op het rendement.
  • Waar meestal niet over wordt gesproken is de belangrijke vraag; Hoelang denkt u in uw woning te blijven wonen? Optimisten zeggen dat hun huis door de panelen meer waard zal worden. Als u verwacht dat u binnen nu en 10 jaar te gaan verhuizen, dan is het niet aan te raden nu een dergelijke investering te doen, tenzij u verwacht dat uw huis meer waard zal worden door de zonnepanelen, dan dat boekwaarde van de zonnepanelen .

 

Conclusie:

Door de afbouw van de salderingsregeling is het rendement op zonnepanelen naar onze mening dermate laag en zelfs in gevallen negatief dat het de vraag is of het de moeite loont om deze investering aan te gaan.

 


E-mailen
Bellen
Map
Info